Vô Hạn Kiến Thức - VHKT

Amerigo Vespucci – Người Được Đặt Tên Cho Châu Mỹ

Amerigo Vespucci không phải là người tìm ra châu Mỹ, vì ai cũng biết người tình cờ tìm ra châu Mỹ là Christopher Colombus ( một cách chính thức), một người Ý khác. Thế nhưng cái ông Colombus đấy cứ khăng khăng đấy là Ấn Độ, n...