Vô Hạn Kiến Thức - VHKT

Đàn ông rửa bát

Thật ra việc tranh cãi đàn ông hay đàn bà làm việc nhà cũng giống như so nước mía hay nước cam uống ngon hơn - sự so sánh này vô nghĩa bởi lẽ nó đã sai ngay từ cách đặt vấn đề...