Vô Hạn Kiến Thức - VHKT

Đàn ông rửa bát

Thật ra việc tranh cãi đàn ông hay đàn bà làm việc nhà cũng giống như so nước mía hay nước cam uống ngon hơn - sự so sánh này vô nghĩa bởi lẽ nó đã sai ngay từ cách đặt vấn đề...

Amerigo Vespucci – Người Được Đặt Tên Cho Châu Mỹ

Amerigo Vespucci không phải là người tìm ra châu Mỹ, vì ai cũng biết người tình cờ tìm ra châu Mỹ là Christopher Colombus ( một cách chính thức), một người Ý khác. Thế nhưng cái ông Colombus đấy cứ khăng khăng đấy là Ấn Độ, n...